Menu

FAQ

 • Q

  ต้องใช้ระยะเวลากี่วันสำหรับการถ่ายภาพ

 • A

  ระยะเวลาในการถ่ายภาพจะแตกต่างกันไปตามรายละเอียดของแต่ละแพ็คเกจ แต่ทางเราแนะนำให้ท่านจัดเตรียมเวลาไว้ 3 วัน 2 คืน สำหรับการถ่ายภาพ 1 วัน
  เราแนะนำให้ลูกค้ามาถึงก่อนวันถ่ายภาพจริง 1 วันเพื่อใช้เวลาท่องเที่ยวหรือเตรียมตัว หรือในกรณีที่วันถ่ายภาพจริงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือมีเหตุขัดข้องใดๆจะสามารถเปลี่ยนวันถ่ายภาพให้เร็วขึ้นหรือช้าลงได้ 1 วัน ในกรณีที่ท่านมีเวลาไม่มากเราสามารถซัพพอร์ทท่านในระยะเวลา 2 วัน 1 คืนได้เช่นกัน แต่รบกวนท่านติดต่อและหารือกันอีกครั้ง

 • Q

  มีบริการเช่าชุดเพียงอย่างเดียวหรือไม่

 • A

  เราไม่มีบริการเช่าชุดเพียงอย่างเดียว

 • Q

  สามารถถ่ายภาพที่สถานที่อื่นๆนอกเหนือจากรายชื่อสถานที่ที่มีอยู่ได้หรือไม่

 • A

  รบกวนท่านติดต่อมาเพื่อทำการพูดคุย ทางเราจะพยายามทำเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เป็นไปตามความหวังของท่าน

 • Q

  ในกรณีที่ชุดที่สวมใส่ขณะถ่ายภาพมีรอยเปื้อนหรือขาดชำรุดจะทำอย่างไร

 • A

  หากเป็นการเปื้อนหรือขาดชำรุดโดยไม่มีเจตนาจะไม่มีการคิดค่าปรับใดๆ ระหว่างการถ่ายภาพจะมีผู้ช่วยคอยดูแลท่านในเรื่องการเดินหรือการเคลื่อนย้ายสถานที่ ท่านไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องนี้

 • Q

  การถ่ายภาพชุดลำลองคืออะไร

 • A

  ถ่ายภาพชุดลำลอง คือ การถ่ายภาพด้วยชุดที่ท่านชื่นชอบและนำมาใส่ถ่ายภาพเอง

 • Q

  ในการถ่ายภาพชุดลำลองสามารถนำชุดมาใส่มากกว่า 1 ชุดได้หรือไม่ หรือสามารถเลือกใส่ชุดกิโมโนอีกชุดหนึ่งแทนชุดลำลองได้หรือไม่

 • A

  รายละเอียดของแพ็คเกจการถ่ายภาพได้กำหนดชุดลำลองไว้ 1 ชุด หากท่านต้องการถ่ายภาพมากกว่า 1 ชุด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ท่านต้องการเลือกใส่ชุดกิโมโนแทนชุดลำลอง กรุณาติดต่อมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง

 • Q

  สามารถถ่ายภาพตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกดินได้หรือไม่

 • A

  ทางเราจะพยายามปรับเปลี่ยนเวลาในการถ่ายภาพเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของท่านให้มากที่สุด ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์มาล่วงหน้าเพื่อทำการหารือกัน

 • Q

  ไฟล์รูปภาพที่รวมอยู่ในแพ็คเกจจะได้รับจำนวนกี่รูป

 • A

  หากเป็นแพ็คเกจชุดแบบญี่ปุ่น+ชุดลำลองจะได้รับรูปภาพประมาณ 100 รูป (รูปในชุดแบบญี่ปุ่นประมาณ 50 – 70 รูป และรูปในชุดลำลองประมาณ 30 – 40 รูป) ไฟล์รูปภาพที่เราจะมอบให้จะเป็นไฟล์ตระกูล JPEG ที่ผ่านการตกแต่ง ปรับสี หรืออื่นๆเรียบร้อยแล้ว

 • Q

  อัลบัมรูปภาพที่รวมอยู่ในแพ็คเกจจะมีรูปอยู่ในอัลบัมจำนวนกี่รูป และอัลบัมรูปภาพจะมีทั้งหมดกี่หน้า และอัลบัมรูปภาพจะเป็นขนาดใด

 • A

  ภาพที่บรรจุอยู่ในอัลบัมรูปภาพจะมีประมาณ 70 ภาพ จำนวนหน้าของอัลบัมรูปภาพ คือ 40 หน้า และขนาดของอัลบัมรูปภาพจะเป็นขนาด B4 (สูง 25.7 ซม. x กว้าง 36.4 ซม.)

 • Q

  หลังจากการถ่ายภาพ นานเท่าใดจึงจะได้รับอัลบัมรูปภาพและไฟล์รูปภาพ

 • A

  อัลบัมรูปภาพจะส่งมอบให้ท่านหลังจากวันถ่ายภาพประมาณ 2 เดือน หากท่านต้องการไฟล์รูปภาพก่อน ทางเราจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์และจะส่งมอบไฟล์รูปภาพให้ท่าน

 • Q

  ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองสามารถทำได้หรือไม่ เช่น ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ถ่ายภาพ เป็นต้น

 • A

  สำหรับการเปลี่ยนแปลงจะใช้เกณฑ์แบบเดียวกันกับเกณฑ์ของการยกเลิก หากการติดต่อของท่านอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีค่าธรรมเนียมท่านสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงการจองจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสถานที่ถ่ายภาพใหม่ที่ท่านเลือก ดังนั้น เราแนะนำให้ท่านติดต่อล่วงหน้ามาตั้งแต่เนิ่นๆ

 • Q

  หากต้องการเปลี่ยนแปลงการจองหรือต้องการยกเลิกจะต้องทำอย่างไร

 • A

  กรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบที่ท่านได้ติดต่อด้วย

 • Q

  การจองโรงแรมหรือเรียวกังจะต้องทำอย่างไร

 • A

  ท่านสามารถปรึกษากับทางบริษัทท่องเที่ยวหรือจองผ่านทางอินเตอร์เนทได้ด้วยตนเอง และเราจะแนะนำท่านอีกครั้งเมื่อทำการจองแพ็คเกจถ่ายภาพ

 • Q

  มีข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางจากสนามบินไปสถานที่ถ่ายภาพหรือไม่

 • A

  เราจะแนะนำการเดินทางแก่ท่านตอนที่ท่านสมัคร

 • Q

  สามารถทำการจองได้ช้าที่สุดกี่วันก่อนการถ่ายภาพ

 • A

  กรณีที่มีการจองแบบเร่งด่วนเราจะพยายามซัพพอร์ทท่านเท่าที่เราจะทำได้ อย่างไรก็ดีกรุณาติดต่อมาเพื่อทำการปรึกษา

 • Q

  มีล่ามช่วยสื่อสารในการถ่ายภาพหรือไม่ และใช้ภาษาอะไรในการสื่อสาร

 • A

  เราไม่ได้จัดเตรียมล่ามไว้แต่เจ้าหน้าที่ของเราจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นอกจากนี้ เราจะมีบัตรคำหรืออุปกรณ์ต่างๆเตรียมไว้ให้ท่าน ขอให้ท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้

 • Q

  หากวันถ่ายภาพจริงมีฝนตกจะทำอย่างไร

 • A

  ในกรณีที่มีฝนตลอดทั้ง 2 วัน จะทำการถ่ายภาพในที่ร่ม หรือในอาคาร หรือสถานที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากฝนแทน

 • Q

  ในระหว่างการถ่ายภาพ ครอบครัวหรือเพื่อนๆสามารถเข้าชมการถ่ายภาพได้หรือไม่

 • A

  ครอบครัวหรือเพื่อนๆของท่านสามารถเข้าชมการถ่ายภาพได้ ท่านกรุณาแจ้งจำนวนผู้ที่จะเดินทางพร้อมกันกับท่านล่วงหน้า ท่านสามารถถ่ายรูปหมู่ร่วมกับครอบครัวหรือเพื่อนๆของท่านได้เช่นกัน

 • Q

  มีเจ้าหน้าที่กี่คนในการถ่ายภาพ

 • A

  ในการถ่ายภาพหนึ่งครั้งจะมี ตากล้อง ผู้ช่วย ช่างแต่งหน้า และคนอื่นๆประมาณ 5 คนเดินทางพร้อมกัน

 • Q

  สามารถบอกสไตล์ ความชอบ หรืออิมเมจที่ต้องการให้แก่ทีมงานได้หรือไม่

 • A

  ท่านสามารถบอกกล่าวความต้องการของท่านในขั้นตอนการให้คำปรึกษาและแนะนำได้

 • Q

  หลังจากทำการสมัครจะทราบผลการจองได้เมื่อใด

 • A

  เราจะใช้เวลา 2 วันทำการในการตรวจสอบและให้คำตอบแก่ท่าน

 • Q

  ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษสำหรับการไปถ่ายภาพหรือไม่

 • A

  ไม่มีอะไรต้องเตรียมเป็นพิเศษ ท่านเตรียมตัวสำหรับการไปประเทศญี่ปุ่นก็เพียงพอ

 • Q

  ใช้เครื่องสำอางของที่ใดในการแต่งหน้า หากต้องการใช้เครื่องสำอางของตนเองสามารถนำไปด้วยได้หรือไม่

 • A

  ทางเราใช้เครื่องสำอางของประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก หากท่านต้องการใช้เครื่องสำอางของท่าน กรุณาแจ้งเราล่วงหน้าและไม่ลืมที่จะพกไปด้วย

Hair gallery