Menu
Kanazawa
เมืองคานาซาวะเป็นเมืองที่มีมานาน เป็นต้นกาเนิดของวัฒนธรรม หัตถกรรม หรือการแสดงละครโนห์ซึ่งเป็นการแสดงที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ยิ่งไปกว่านั้น ผลงานที่มีชื่อเสียงและทรงคุณค่าของนักเขียน นักกวี ที่เป็นที่นิยมในญี่ปุ่นต่างมีต้นกาเนิดจากเมืองคะกะ จนหลายท่านขนานนามว่า “คะกะคือโลกแห่งงานเขียน”
เมืองคานาซาวะมีสถาปัตยกรรมหลายแห่งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกหรือภัยพิบัติ จึงมีสถานที่หลายแห่งได้กลายเป็นสมบัติที่ล้าค่าของเมือง นอกจากนี้ ยังมีสวนเค็นโระคุเอ็นซึ่งเป็น 1 ใน 3 สวนของเจ้าเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ มีปราสาทคานาซาวะที่สง่างาม และยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่เหมาะกับการถ่ายรูปแต่งงานอีกด้วย

สถานที่ถ่ายภาพ

สวนเค็นโระคุเอ็น・ปราสาทคานาซาวะ

ย่านฮิกะชิฉะยะ

คะกะออนเซ็น

Plan

ท่านสามารถถ่ายภาพแต่งงานในสถานที่ยอดนิยมต่างๆ ในคานาซาวะได้ เช่น สวนเค็นโระคุเอ็นซึ่งเป็น 1 ใน 3 สวนของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ หรือปราสาทคานาซาวะอันงดงาม หรือย่านฮิกะชิฉะยะที่มีเอกลักษณ์ เป็นต้น หากท่านถ่ายภาพที่เมืองคานาซาวะในช่วงที่มีดอกซากุระบาน หรือช่วงที่หิมะตกโปรยปราย ภาพของท่านจะงดงามและมีกลิ่นอายของคานาซาวะอย่างแน่นอน หากถ่ายภาพที่เมืองคะกะ ท่านสามารถเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าด้วยการแช่ออนเซ็นที่มีชื่อเสียงได้

แพ็คเกจชุดแบบญี่ปุ่น + ชุดลำลอง (คำนำซำวะ)

Price แพ็คเกจราคา 421,200 เยน
Contents เครื่องแต่งกายบ่าวสาว (กิโมโนผู้ชาย / อุจิคาเคะผู้หญิง) / ค่าแต่งตัว / ค่าแต่งหน้าและทาผม / ค่าซัพพอร์ทเมื่อไปถึงสถานที่ถ่ายภาพ (รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ) / ค่าถ่ายภาพนอกสถานที่ / ค่าถ่ายภาพด้วยชุดลาลอง / ค่าอัลบั้มรูป /ค่าไฟล์ภาพถ่าย
Location สถานที่ที่ใช้สาหรับถ่ายภาพ เช่น สวนเค็นโระคุเอ็น ปราสาทคานาซาวะ ย่านฮิกะชิฉะยะ เป็นต้น

แพ็คเกจถ่ายภาพด้วยชุดแต่งงานสากล + ชุดลำลอง (คานาซาวะ)

Price แพ็คเกจราคา 421,200 เยน
Contents เครื่องแต่งกายบ่าวสาว (ชุดทักซิโด้ผู้ชาย / ชุดแต่งงานสากลผู้หญิง) / ค่าแต่งตัว / ค่าแต่งหน้าและทำผม / ค่าซัพพอร์ทเมื่อไปถึงสถานที่ถ่ายภาพ (รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ) / ค่าถ่ายภาพนอกสถานที่ / ค่าถ่ายภาพด้วยชุดลำลอง / ค่าอัลบั้มรูป /ค่าไฟล์ภาพถ่าย
Location เช่น ปราสาทคานาซาวะ, MOKUYURIN, ทะเล เป็นต้น

แพ็คเกจถ่ายภาพด้วยชุดแต่งงานสากล+ชุดแบบญี่ปุ่น+ชุดลำลอง (คานาซาวะ)

Price แพ็คเกจราคา 552,600 เยน
Contents เครื่องแต่งกายบ่าวสาว (กิโมโนผู้ชาย+ชุดทักซิโด้ผู้ชาย / อุจิคาเคะผู้หญิง+ ชุดแต่งงานสากลผู้หญิง) / ค่าแต่งตัว / ค่าแต่งหน้าและทำผม / ค่าซัพพอร์ทเมื่อไปถึงสถานที่ถ่ายภาพ (รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ) / ค่าถ่ายภาพนอกสถานที่ / ค่าถ่ายภาพด้วยชุดลำลอง / ค่าอัลบั้มรูป /ค่าไฟล์ภาพถ่าย
※แพ็คเกจนี้จะใช้เวลาสำหรับการถ่ายภาพ 2 วัน
Location สถานที่ภาพ เช่น สวนเค็นโระคุเอ็น, ปราสาทคานาซาวะ, ย่านฮิกะชิฉะยะ, ปราสาทคานาซาวะ, MOKUYURIN, ทะเล เป็นต้น

แพ็คเกจถ่ายภาพด้วยชุดแบบญี่ปุ่น + ชุดลำลอง (คะกะออนเซ็น)

Price แพ็คเกจราคา 404,400 เยน
Contents เครื่องแต่งกายบ่าวสาว (กิโมโนผู้ชาย / อุจิคาเคะผู้หญิง) / ค่าแต่งตัว / ค่าแต่งหน้าและทำผม / ค่าซัพพอร์ทเมื่อไปถึงสถานที่ถ่ายภาพ (รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ) / ค่าถ่ายภาพนอกสถานที่ / ค่าถ่ายภาพด้วยชุดลำลอง / ค่าอัลบั้มรูป /ค่าไฟล์ภาพถ่าย
Location สถานที่ที่ใช้สาหรับถ่ายภาพ เช่น Yamanaka Onsen Yamanaka Yamashiro Onsen เป็นต้น

แพ็คเกจถ่ายภาพด้วยชุดแต่งงานสากล+ชุดลำลอง (คะกะออนเซ็น)

Price แพ็คเกจราคา 404,400 เยน
Contents เครื่องแต่งกายบ่าวสาว (ชุดทักซิโด้ผู้ชาย / ชุดแต่งงานสากลผู้หญิง) / ค่าแต่งตัว / ค่าแต่งหน้าและทำผม / ค่าซัพพอร์ทเมื่อไปถึงสถานที่ถ่ายภาพ (รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ) / ค่าถ่ายภาพนอกสถานที่ / ค่าถ่ายภาพด้วยชุดลำลอง / ค่าอัลบั้มรูป /ค่าไฟล์ภาพถ่าย
Location สถานที่ที่ใช้สาหรับถ่ายภาพ เช่น Yamanaka Onsen Yamanaka Yamashiro Onsen เป็นต้น

สิทธิพิเศษ

เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับประการณ์ที่มีเสน่ห์และน่าประทับของเมืองคานาซาวะและเมืองคะกะ เราจึงจัดเตรียมของขวัญพิเศษไว้ให้แก่ท่าน

บริการนั่งรถลากฟรี
(เฉพาะแพ็คเกจคะกะออนเซ็น)

ขนมญี่ปุ่นและชาเขียว

สวนเค็นโระคุเอ็น(เข้าฟรี)

กำหนดกำร

ตัวอย่างกาหนดการสาหรับแพ็คเกจชุดแบบญี่ปุ่น

 • 9:30
  เดินทางถึง
  สถานีคานาซาวะ
  หรือ สถานีคะกะออนเซ็น
 • 9:45
  เลือกชุด
 • 10:15
  แต่งหน้าทำผม
  แต่งชุด
 • 11:00
  เสร็จสิ้น
  การเตรียมตัว
 • 11:30
  เริ่มการถ่ายภาพ
 • 13:30
  เสร็จสิ้นการถ่ายภาพ
 • 14:00
  ย้ายสถานที่
 • 14:30
  เริ่มถ่ายภาพ
  ด้วยชุดลำลอง
 • 15:00
  เสร็จสิ้น
  การถ่ายภาพ
 • 15:30
  ลูกค้า
  เดินทางกลับ

ที่พัก

เราแนะนำที่พักในละแวกสถานีรถไฟคานาซาวะและสถานีรถไฟคะกะออนเซ็น เราขอแนะนำที่พักที่ Yamanaka Onsen และ Yamashiro Onsen เป็นพิเศษ หากท่านต้องการข้อมูลที่พักนอกเหนือจากในรายชื่อด้านล่างนี้เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ท่านเช่นกัน

ระแวกสถำนีรถไฟคำนำซำวะ

Hotel Kanazawa

เดินจากทางออกของสถานีรถไฟ JR Kanazawa เพียง 1 นาทีท่านจะพบกับโรงแรมแห่งนี้ เป็นโรงแรมที่สะดวกสบายเหมาะสาหรับการเดินทางมาทางานหรือท่องเที่ยว และยังสามารถเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ง่าย เช่น ปราสาทคานาซาวะ สวนเค็นโระคุเอ็น บ้านซามูไรนะกะมะจิ เป็นต้น

ANA CROWNE PLAZA KANAZAWAANA

เดินจากทางออกด้านทิศตะวันออกของสถานีรถไฟ JR Kanazawa เพียง 1 จะพบโรงแรมที่มีแบรนด์ระดับโลกและมีบริการที่ดีเยี่ยม ทั่วทั้งโรงแรมมี Free Wi-Fi ไว้ให้บริการ ยิ่งไปกว่านั้น จากทางออกด้านทิศตะวันออกของสถานีรถไฟ JR Kanazawa ยังมีทางเชื่อมที่มีหลังคาตรงเข้าสู่โรงแรม เพื่อทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบายสูงสุด

Takitei | Kanazawa Saigawa Onsen Kawabata no Yuyado |
Kanazawa Saigawa Onsen Kawabata no Yuyado

เรียวกังแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองคานาซาวะโดยห่างจากสวนเค็นโระคุเอ็น 15 นาทีโดยรถยนต์ เรียวกังแห่งนี้ถูกห้อมล้อมไว้ด้วยธรรมชาติเขียวสดและความงดงามของธรรมชาติในแต่ละฤดู ยิ่งไปกว่านั้น ท่านสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศอ่างอาบน้ำหินธรรมชาติกลางแจ้งได้อีกด้วย

ระแวกสถำนีรถไฟคะกะออนเซ็น

Yamanaka Onsen Kochou

เรียวกังแห่งนี้เป็นเรียวกังที่ค่อนข้างหรูหรา มีต้นไม้ล้ำค่าหลากหลายชนิดและมีห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นที่สวยงาม อาหารของเรียวกังแห่งนี้จะเสิร์ฟด้วยภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้และเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบไคเซคิ เชิญท่านมาสัมผัสกับประสบการณ์การพักผ่อนในที่พักที่มีความหรูหราแต่เรียบง่ายแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆที่จะทำให้ท่านพักผ่อนได้อย่างสบายใจ

Yamashiro Onsen Yunokuni Tensho

คอนเซปท์ของที่พักแห่งนี้ คือ สะอาด สะดวกสบาย และมีความสดใสร่าเริงอยู่เสมอ นอกจากนี้ ที่พักแห่งนี้ยังมีอ่างอาบน้าขนาดใหญ่ 3 สไตล์ทั้งแบบ indoor และ outdoor ไว้บริการทุกท่าน ยิ่งไปกว่านั้นยังเคยถูกรับเลือกให้อยู่อันดับที่ 14 จาก 100 อันดับที่พักและโรงแรมของประเทศญี่ปุ่นด้วย

ท่องเที่ยว

ที่ใจกลางเมืองคานาซาวะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะและประวัติศาสตร์จะอยู่ที่ “ย่านสวนเค็นโระคุเอ็นและรอบๆปราสาทคานาซาวะ” หากเป็นด้านแฟชั่นที่คนหนุ่มสาวไปรวมตัวกันและสิ่งก่อสร้างสมัยโบราณ กาแพงดิน ประตูนากะยะมงจะอยู่ที่ “ย่านโคะรินโบและย่านนากะมะจิ” ห้องครัวแห่งเมืองคานาซาวะจะอยู่ที่ “ตลาดโอมิโจ” บรรยากาศย้อนยุคแบบเรโทรจะอยู่ที่ “ย่านมุซาชิกะซึจิและย่านโอวะริโจ” ยิ่งไปกว่านั้น ยังมี “ย่านฮิกะชิฉะยะ” ซึ่งงดงามแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และเส้นทางที่มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยเอโดะ กลุ่มวัดพุทธอุตะซึยะมะจะอยู่ใน “ย่านฮิกะชิยะมะและอุตะซึยะมะ” เป็นต้น ท่านจะเห็นได้ว่าเมืองคานาซาวะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์

สวนเค็นโระคุเอ็น

บ้านซามูไรนะกะมะจิ

บ้านซามูไรนะกะมะจิ

21st Century Museum

ย่านฮิกะชิฉะยะ

อำหำรและงำนหัตถกรรม

งานหัตถกรรม

งานหัถตกรรมของคานาซาวะเป็นของฝากซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมในแบบฉบับคานาซาวะ เราขอแนะนำของฝากสำหรับบุคคลที่มีความสำคัญต่อท่าน คือ อุปกรณ์การรับประทานอาหาร จานชาม หรือเครื่องเขิน เป็นต้น หากท่านต้องการของฝากสำหรับเพื่อนร่วมงาน เราขอแนะนำกระดาษซับหน้ามันที่ใช้กระดาษแบบเดียวกับกระดาษทองเปลว หรือจะเป็นของเล่นท้องถิ่นที่ทำด้วยมือ หรือตุ๊กตาญี่ปุ่นที่มีลักษณะเฉพาะของเมืองคานาซาวะ เป็นต้น

ขนมญี่ปุ่น

ขนมญี่ปุ่นที่เมืองคานาซาวะไม่ว่าจะมอบให้ผู้ใด ผู้รับต่างก็ยินดีที่ได้รับ เช่น ขนมระคุกังหรือลูกอมญี่ปุ่นที่หอมหวาน มีน้ำหนักเบาและมีสามารถรับประทานได้นาน หรือขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่รสชาติดีและดูมีราคา เช่น ขนมโยกัง ขนมโมนะกะ ขนมคินซึบะ เป็นต้น ร้านขนมญี่ปุ่นแต่ละร้านในคานาซาวะต่างก็มีวิธีทำหรือดัดแปลงให้เป็นขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขนมโจนามะกะชิเป็นขนมญี่ปุ่นซึ่งทำด้วยมือและมีลวดลายที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลซึ่งทางเราแนะนำให้ท่านลองรับประทาน

ของพื้นเมือง

กลิ่นหอมของเหล้าญี่ปุ่นท้องถิ่น หรือโชยุโอโนะที่เข้ากันได้ดีกับปลาหลายชนิด หรืออาหารแปรรูปรสชาติอร่อยตามแบบฉบับดั้งเดิม อาหารท้องถิ่นเหล่านี้เป็นสิ่งของที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ที่ตลาดโอมิโจยังมีอาหารทะเลมากมายไม่ว่าจะเป็นปูซูไว กุ้งหวาน หรือปลาทะเลหลายชนิด ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อได้อย่างอิสระ ยิ่งไปกว่านั้น พืชผักที่ปลูกได้ที่เมืองคะกะก็มีรสชาติที่ดีและอร่อย หากเป็นผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของอาหารแล้วจะรู้สึกยินดีที่ได้รับของเหล่านี้แน่นอน

Hair gallery